Hubster Logo

Velkommen til
Markedsassistenten!

Markedsassistenten er en markedsportal som lar bedrifter dele filer internt i organisasjonen eller med kunder.

Eksempler på innhold som kan deles er:
Logoer/bilder / Butikkmateriell / Kampanjemateriell / Redaksjonelle saker